Wij zijn op zoek naar bestuursleden. Als u denkt dat lijkt me wel wat, dan bent u van harte welkom tijdens een bestuursvergadering. Dat is geheel vrijblijvend. U kunt daarna dan eens rustig nadenken of het u wat lijkt.

We vergaderen de derde donderdag van de maand. De vergadering begint om 19.30 uur in de Boerhoorn.

De vergaderdata zijn: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni.

Hopelijk tot ziens!

Johan Koos van Lenthe

Voorzitter
Brandemaat 114
0522-241885

Els Boesjes

Penningmeester
Woltingepad 15
0522-253005

Bertha Nijhuis

Secretaris
Talenkamp 21
0522-259295

Jan van der Heijden

Bestuurslid
  St. Pietersland 12
0522-259042

Vacant

Bestuurslid