De wijkvereniging Oosterboer is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor het draaiende houden en ontwikkelen van de wijkvereniging.

De wijkvereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, het bevorderen van de sociale contacten en het organiseren van activiteiten voor bewoners. De nadruk ligt daarbij op het organiseren van activiteiten voor alle leeftijden.

Het bestuur is met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden, om te zorgen voor nieuwe input en frisse ideeën. Als u denkt dat lijkt me wel wat, dan bent u van harte welkom tijdens een bestuursvergadering. Dat is geheel vrijblijvend. U kunt daarna dan eens rustig nadenken of het u wat lijkt. We vergaderen de derde donderdag van de maand. De vergadering begint om 19.30 uur in de Boerhoorn. De eerste volgende vergaderdata zijn: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni.

Daarnaast kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken voor o.a. het organiseren van de bingo-avonden en/of om zitting te nemen in de feestcommissie.

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het opzetten van een Repair Cafe. Daarvoor had zich 1 kandidaat gemeld, maar als we dat willen opstarten hebben we echt meer vrijwilligers nodig met 2 rechter handen!!

Mocht je geïnteresseerd zijn of wil je graag meer informatie neem dan contact op met Bertha Nijhuis.

0522-259295  Contactformulier