Langzaam aan starten we weer met enkele activiteiten.
Speciaal hiervoor is een protocol opgesteld:

Coronaprotocol wijkgebouw De Boerhoorn