Vervanging gemaal Oosterboer

Het gemaal Oosterboer is gelegen aan het Rumptigerpad te Meppel. Dit gemaal wordt vervangen door een nieuwe. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het nieuwe gemaal voldoet straks aan de huidige veiligheidseisen. Bovendien wordt het gemaal visvriendelijk en -veilig gemaakt. WDODelta kan de waterpeilen dan weer voor minimaal dertig jaar goed beheren.

Fietspad Rumptigerpad tijdelijk afgesloten

In overleg met de gemeente Meppel is besloten om het Rumptigerpad, tijdens de uitvoering, af te sluiten. De ruimte tussen het gemaal en het fiets/voetpad is zodanig klein dat dit vanwege de veiligheid niet wenselijk is om het fietspad te gebruiken. Fietsers en voetgangers worden vanuit de stad en Oosterboer omgeleid.

Het bestaande fietspad wordt ook opengebroken om nieuwe buizen vanaf het gemaal naar de Hoogeveensche Vaart te leggen. Voor het bouwverkeer legt de aannemer speciale rijplaten aan vanaf Blankenstein, via het perceel van Rijkswaterstaat, naar het gemaal.

Vragen

Heeft u vragen of klachten over de uitvoering? Bel of mail dan met Roel van der Horst (toezichthouder): 088 – 233 15 04 of roelvanderhorst@wdodelta.nl.