Het gemaal Oosterboer is gelegen aan het Rumptigerpad te Meppel. Dit gemaal wordt vervangen door een nieuwe dat straks voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Bovendien wordt het gemaal visvriendelijk en -veilig gemaakt. In overleg met de gemeente Meppel is besloten om tijdens de werkzaamheden het Rumptigerpad af te sluiten. De ruimte tussen het gemaal en het fiets/voetpad is zodanig klein dat dit vanwege de veiligheid niet wenselijk is om het fietspad te gebruiken. Fietsers en voetgangers worden vanuit de stad en Oosterboer omgeleid.

Het bestaande fietspad wordt ook opengebroken om nieuwe buizen vanaf het gemaal naar de Hoogeveensche Vaart te leggen. Voor het bouwverkeer legt de aannemer speciale rijplaten aan vanaf Blankenstein, via het perceel van Rijkswaterstaat, naar het gemaal.

Vragen

Heeft u vragen of klachten over de uitvoering? Bel of mail dan met Roel van der Horst (toezichthouder): 088 – 233 15 04 of roelvanderhorst@wdodelta.nl.