Hoe ziet de toekomst van de gemeente Meppel er uit? Waar is ruimte voor nieuwe woningen, hoe gaan we om met leegstand in de binnenstad of hoe maken we bedrijven duurzamer? Wat vindt u écht belangrijk en welke rol speelt de gemeente daarin? De antwoorden op onder andere deze vragen verwerken we in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het toekomstbeeld van de gemeente Meppel. De visie gaat naast bouwen en wonen ook in op onderwerpen als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. 

Geef uw mening
De gemeente Meppel wil de omgevingsvisie samen met u maken. Daarom horen we graag wat u van deze onderwerpen vindt. U kunt  tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 6 september uw mening geven (van 19.30 tot 21.00 uur).

Digitale vragenlijst en ideeënbussen 
Kunt u niet aanwezig zijn? Vul dan de digitale vragenlijst in of laat uw ideeën achter in de ideeënbus. In onze wijk is de ideeënbus te vinden in Winkelcentrum Oosterboer.