Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Iedereen heeft dat kunnen vernemen in de persconferentie van het kabinet op 13 oktober. In de persconferentie van 3 november zijn nog eens extra maatregelen afgekondigd.
 
Om corona onder controle te krijgen, is ingrijpen noodzakelijk. Als wijkvereniging hebben we daarom besloten om voorlopig te stoppen met ALLE activiteiten in wijkgebouw De Boerhoorn.
 
Alleen samen krijgen we corona onder controle! Het bestuur wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden. En heb aandacht voor elkaar.