De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze wet beschermt de burger tegen overmatige inzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dit is niet nieuw. Voor deze wet bestond er al de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is echter verouderd en is daarom vervangen door de AVG.

Ook als wijkvereniging krijgen wij te maken met de nieuwe regelgeving omtrent de AVG. Dit heeft invloed op de gegevens die wij van u geregistreerd hebben. Graag willen wij u informeren op welke wijze en waarom wij gegevens gebruiken.

Doel van de wijkvereniging is het behartigen van de belangen, het bevorderen van de sociale contacten en het organiseren van activiteiten voor bewoners. De wijkvereniging is een leden-vereniging en daarvoor is het noodzakelijk dat we een ledenlijst bijhouden. Hiervoor hebben wij de NAW-gegevens van de leden nodig. Deze gebruiken we ook voor het innen van de contributies. Daarnaast hebben degenen die gekozen hebben voor betaling via automatische incasso hiervoor een machtiging getekend en hebben we van deze leden ook het bankrekeningnummer. Deze gegevens worden bijgehouden en bewaard door de penningmeester en zijn verder voor niemand toegankelijk.
Daarnaast beschikt het secretariaat ook over de ledenlijst met alleen NAW-gegevens en de mailadressen van degenen die deze hebben verstrekt.

De wijze van opzegging van het lidmaatschap en het intrekken van de toestemming voor automatisch incasseren blijven ongewijzigd.

Dagelijks bestuur Wijkvereniging Oosterboer