Wijkgebouw De Boerhoorn

Het wijkplatform Oosterboer – Ezinge en de wijkvereniging Oosterboer organiseren op zaterdag 28 september alweer voor de 7e keer de Burendag. Evenals voorgaande jaren hebben zich weer veel bedrijven, verenigingen en instellingen aangemeld. De kramen worden opgesteld vanaf het zebrapad richting het winkelcentrum en langs de Brandemaat richting de Boerhoorn.
Op landelijke Burendag willen we de bewoners van de Oosterboer en Ezinge, maar natuurlijk ook alle andere belangstellenden, uitnodigen om kennis te maken met wat er allemaal aan activiteiten in de wijk aanwezig zijn en om op een gezellige manier kennis te maken met je ‘buren’.

Lees verder

Vervanging gemaal Oosterboer

Het gemaal Oosterboer is gelegen aan het Rumptigerpad te Meppel. Dit gemaal wordt vervangen door een nieuwe. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het nieuwe gemaal voldoet straks aan de huidige veiligheidseisen. Bovendien wordt het gemaal visvriendelijk en -veilig gemaakt. WDODelta kan de waterpeilen dan weer voor minimaal dertig jaar goed beheren.

Fietspad Rumptigerpad tijdelijk afgesloten

In overleg met de gemeente Meppel is besloten om het Rumptigerpad, tijdens de uitvoering, af te sluiten. De ruimte tussen het gemaal en het fiets/voetpad is zodanig klein dat dit vanwege de veiligheid niet wenselijk is om het fietspad te gebruiken. Fietsers en voetgangers worden vanuit de stad en Oosterboer omgeleid.

Lees verder

voor het wekelijkse eetcafé meerdere vrijwilligers die willen helpen met tafels dekken, afruimen, afwassen, serveren en de gasten voorzien van een drankje. Het eetcafé is iedere maandag in wijkcentrum ‘De Boerhoorn’. De tijden zijn van 16.00 tot 19.00 uur.

voor de maandelijkse Bingoavond 1 of 2 Barvrijwilligers. Tijdens deze avond voorzie je iedereen van een drankje en hapje. Na afloop gezamenlijk even de tafels en bar/keuken schoonmaken. De tijden zijn van 19.00 tot ongeveer 23.00 uur.

Ben je sociaal, heb je humor en vrije tijd over die je graag bij een leuke vereniging wil besteden? Neem gerust contact op met onze voorzitter Michel van Dulmen, 06-30926714 na 19.00 uur ’s avonds of stuur even een e-mail naar info@wijkverenigingoosterboer.nl.

Wijkgebouw De Boerhoorn

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Deze wet beschermt de burger tegen overmatige inzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dit is niet nieuw. Voor deze wet bestond er al de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is echter verouderd en is daarom vervangen door de AVG.

Lees verder

start wandelgroep

Om de omgeving te verkennen, of om anderen de omgeving te laten kennen, voor de lichaamsbeweging, om andere mensen te leren kennen of misschien wel een andere reden. Het maakt niet uit waarom.

Lees verder